• امکان ارائه سیستم احضار پرستار برای اتاقهای تا شش تخته و با پنج دکمه متفاوت برای هر تخت
  • امکان ارائه تابلو روان کریدوری LED برای نمابش پیامهای سیستم احضار پرستار (NCS) در راهرو
  • امکان ارائه چراغ الارم اتاق بیمار تک رنگ و سه رنگ
  • امکان ارائه گوشی های ACP برای اتاق های استریل و مناطق با دسترسی محدود. 

 

سیستم احضار و تماس پرستار یکی از قابلیت هایی است که به صورت یکپارچه با مرکز تلفن کندوان قابل ارائه می باشد. این سیستم  قابلیت اعلام درخواست بیمار جهت تماس و یا حضور پرستار را به صورت دیداری و شنیداری  دارا است. و قابلیت ارتباط صوتی یا تصویری بین پرستار و بیمار را برقرار می کند. هر اتاق بیمار می تواند تا شش تخت داشته باشد. و برای هر تخت می توان تا پنج سنسور یا پانل متفاوت وصل نمود. برای هر اتاق می توان یک پانل مخصوص هم در حمام قرار داد.

 

هنگامی که یک سنسور فعال گردد  یا کلید پانل مورد استفاده قرار گیرد، اطلاعات مربوط به شماره اتاق، شماره تخت و نیز نوع سنسور یا پانل بر روی گوشی تلفن ایستگاه پرستاری مربوط به آن اتاق نمایش داده شده و زنگ گوشی هم به صدا در می آید. اطلاعات فوق می تواند بر روی یک تابلو LED که در کریدر آن بخش نصب شده است هم به نمایش درآید. بعلاوه یک لامپ نصب شده در روی ورودی هر اتاق نیز روشن می گردد. این لامپ در سه رنگ متفاوت و به صورت چشمک زن سریع یا چشمک زن عادی و یا دائما روشن، نوع درخواست بیمار را بیان می کند. پرستاران با بر داشتن گوشی ایستگاه پرستاری ، که در حال زنگ خوردن است، می توانند صدای اتاق را بشنوند و در صورت لزوم با بیمار (بیماران) صحبت کنند. 

 

 

با مراجعه پرستار به اتاق بیمار و رفع نیاز وی کلید نصب شده در روی پانل فشرده می گردد تا خاتمه این درخواست به سیستم اعلام گردد. در این زمان تابلو LED  و لامپ های آلارم به حالت عادی بر خواهند گشت. تمام این وقایع برای سرور کامپیوتری نیز ارسال شده و برای بازرسی های بعدی ضبط می گردد. با توجه به فاصله زمانهای بین درخواست تا پاسخ گویی می توان به نحوه عملکرد کادر پرستاری پی برد.

123 

 

امکان ارائه سیستم احضار پرستار برای اتاقهای تا شش تخته و با پنج دکمه متفاوت برای هر تخت

امکان ارائه تابلو روان کریدوری LED برای نمابش پیامهای سیستم احضار پرستار (NCS) در راهرو

امکان ارائه چراغ الارم اتاق بیمار تک رنگ و سه رنگ

امکان ارائه گوشی های ACP برای اتاق های استریل و مناطق با دسترسی محدود. 

 

 

سیستم احضار و تماس پرستار یکی از قابلیت هایی است که به صورت یکپارچه با مرکز تلفن کندوان قابل ارائه می باشد. این سیستم  قابلیت اعلام درخواست بیمار جهت تماس و یا حضور پرستار را به صورت دیداری و شنیداری  دارا است. و قابلیت ارتباط صوتی یا تصویری بین پرستار و بیمار را برقرار می کند. هر اتاق بیمار می تواند تا شش تخت داشته باشد. و برای هر تخت می توان تا پنج سنسور یا پانل متفاوت وصل نمود. برای هر اتاق می توان یک پانل مخصوص هم در حمام قرار داد.

 

 

 

هنگامی که یک سنسور فعال گردد  یا کلید پانل مورد استفاده قرار گیرد، اطلاعات مربوط به شماره اتاق، شماره تخت و نیز نوع سنسور یا پانل بر روی گوشی تلفن ایستگاه پرستاری مربوط به آن اتاق نمایش داده شده و زنگ گوشی هم به صدا در می آید. اطلاعات فوق می تواند بر روی یک تابلو LED که در کریدر آن بخش نصب شده است هم به نمایش درآید. بعلاوه یک لامپ نصب شده در روی ورودی هر اتاق نیز روشن می گردد. این لامپ در سه رنگ متفاوت و به صورت چشمک زن سریع یا چشمک زن عادی و یا دائما روشن، نوع درخواست بیمار را بیان می کند. پرستاران با بر داشتن گوشی ایستگاه پرستاری ، که در حال زنگ خوردن است، می توانند صدای اتاق را بشنوند و در صورت لزوم با بیمار (بیماران) صحبت کنند. 

 

 

 

 

 

 

با مراجعه پرستار به اتاق بیمار و رفع نیاز وی کلید نصب شده در روی پانل فشرده می گردد تا خاتمه این درخواست به سیستم اعلام گردد. در این زمان تابلو LED  و لامپ های آلارم به حالت عادی بر خواهند گشت. تمام این وقایع برای سرور کامپیوتری نیز ارسال شده و برای بازرسی های بعدی ضبط می گردد. با توجه به فاصله زمانهای بین درخواست تا پاسخ گویی می توان به نحوه عملکرد کادر پرستاری پی برد.