پنل های بیمارستانی : حمام، ویزیت، سنسور

پنل حمام: ضد آب بوده و در حمام نصب می شود. مجهز به یک بند نخی برای دسترسی آسان تر می باشد. رنگ دکمه این پنل قرمز می باشد.

پنل ویزیت: بالای تخت بیمار نصب می شود. هنگام شروع و خاتمه ویزیت روزانه (یا دوره ای) توسط پزشک فعال می گردد.

پنل سنسور: در بالا یا کنار تخت بیمار نصب می شود و قابلیت اتصال به دو سنسور وزن و رطوبت مستقر در زیر تشک بیمار را دارد.  خیس شدن ملافه و یا خروج بیمار از تخت را گزارش می کند.