مرکز تلفن کندوان  (1280/GDS40/64/144/160/320/640)

مرکز تلفن کندوان سیستمی مدولار، قابل توسعه، با عملکرد پایدار  و مطمئن می باشد.
امکان ارائه مشترکان دیجیتال، آنالوگ و IP و پشتیبانی از رده متنوعی از ترانک ها می باشد.
(ISDN-BRI/ISDN-PRI/CO/VoIP-SIP/Radio-Trunk/E&M/DID)
این رده قابلیت توسعه تا 3000 پورت، بدون دورریز کارت ها و یا کابینت ها را داراست.
هر کدام از کابینتها با نصب کارتهای کنترلی به کابینت اصلی و مادر تبدیل می شوند.
هر کابینت گنجایش 10 کارت داخلی و یا 5 کارت ترانک را دارد.
کارتها عموما هشت پورت بوده و لذا ظرفیت هر کابینت 80 پورت (در شرایط خاص تا 96 پورت) می باشد.
افزایش ظرفیت به سادگی و با اضافه نمودن کابینت های جدید امکان پذیر می باشد.
امکان نصب دو کارت صندوق صوتی/پاسخگوی خودکار در هر کابینت وجود دارد.  

جزیئات بیشتر 

GDS1280

GDS1280